Έπος 1940………η μάχη Ελαίας (Καλπακίου) – Καλαμά

Ετικέτες

, , ,

Ανδριάντας Καλπακίου

Ανδριάντας Καλπακίου

Από την 30η Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου οι Ιταλοί ασχολή­θηκαν στην Ήπειρο με την αποκατάσταση και διευθέτηση των δρομολογίων, για την προώθηση του όγκου των δυνάμεών τους προς την το­ποθεσία Ελαίας (Καλπακίου) – Καλαμά, την εκτέλεση αναγνωρίσεων και γενικά την προπαρασκευή επιθέσεως, χωρίς όμως να πετύχουν στενή επαφή με την τοποθεσία άμυνας. Συνέχεια ανάγνωσης

Η Τροία μεταξύ Μιθριδάτη και Ρώμης

Ετικέτες

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ίλιον (Τροία) και άλλες αρχαίες πόλεις της εποχής στην περιοχή της Ανατολίας (πηγή)

Ίλιον (Τροία) και άλλες αρχαίες πόλεις της εποχής
στην περιοχή της Ανατολίας (
πηγή)

Γράφει ο Περικλής Δημ. Λιβάς

με βάση το δοκίμιο του Luis Ballesteros-Pastor Profesor Titular de Universidad de Sevilla Departamento de Historia Antigua Facultad de Geografía e Historia «Troy, between Mithridates and Rome»

[1]  Η Τροία, λόγω του μυθικού της παρελθόντος, κατέστη βασικό σημείο αναφοράς για Έλληνες και μη, κατακτητές, οι οποίοι επιθυμούσαν να επαναλάβουν τα κατορθώματα που περιγράφει ο Όμηρος, συγκρινόμενοι με τους ήρωες. Επιπλέον, από τον Ξέρξη έως τον Αντίοχο Γ´, η θυσία προς την Τρωάδα Αθηνά ήταν μια ιεροτελεστία η οποία εθεωρείτο υποχρεωτική για τους επίδοξους κατακτητές της Ασίας από την Ευρώπη ή το αντίστροφο. Παρόλο που η καταγωγή αυτής της τελετουργίας θα μπορούσε να συσχετιστεί με την τοποθεσία της πόλης στις παρυφές των δύο ηπείρων, πίστευαν ότι η θεά θα έπρεπε να δώσει την συγκατάθεσή της σε όποια εκστρατεία αποσκοπούσε στην επικυριαρχία σε κάποιο από αυτά τα δύο μέρη του κόσμου. Τα δύο μέτωπα των Μιθριδατικών πολέμων, δεν είχαν άγνοια για την αξία της επανάληψης των μυθικών ηρωικών επιτευγμάτων. Ο Μιθριδάτης και οι Ρωμαίοι εχθροί του, επιδίωξαν αμφότεροι να θεωρηθούν ευνοημένοι από την Θεά της Τροίας.  Συνέχεια ανάγνωσης

Κήυξ καὶ Ἀλκυόνη

Ετικέτες

,

Κύηξ και Αλκυόνη_Κήπος των Ρόδων_Βερολίνο

Κύηξ και Αλκυόνη_Baroque Garden_Grosssedlitz_Δρέσδη

Γράφει ο Χείλων

Η Αλκυόνη έπεσε πάλι τρέμοντας, κλαίγοντας, αγκαλιάζοντας τον σύζυγό της με ανείπωτη θλίψη, και αφού είπε ένα ύστατο αντίο…….ξεψύχησε.

Οβίδιος Μεταμορφώσεις 11.458 Συνέχεια ανάγνωσης

Αρχίλοχος………..ο ρίψασπις ελεγειακός

Ετικέτες

,

Αρχίλοχος_Ρωμαϊκή προτομή αντίγραφο εκ του Ελληνικού πρωτοτύπου 2ος αιώνας μ.Χ_πηγή wikimedia commons

Αρχίλοχος_Ρωμαϊκή προτομή αντίγραφο εκ του Ελληνικού πρωτοτύπου_2ος αιώνας μ.Χ_πηγή wikimedia commons

Ο Αρχίλοχος ο οποίος ήκμασε περί το 650 π.Χ. καταγόταν από την Πάρο και υπήρξε ο νεότερος Έλληνας συγγραφέας ιαμβικής, ελεγειακής & λυρικής ποίησης. Τα δε διασωθέντα αποσπάσματα έργου του, καταδεικνύουν μετρική πρωτοπορία υψηλού επιπέδου. Συνέχεια ανάγνωσης

Γάργορης και Άβης

Ετικέτες

, ,

6

Η θέση του αρχαίου βασιλείου της Ταρτησσού_wikipedia.org/

Γράφει ο Περικλής Λιβάς

«…τοὺς δ᾽ ἐνοικοῦντας Τουρδητανούς τε καὶ Τουρδούλους προσαγορεύουσιν͵ οἱ μὲν τοὺς αὐτοὺς νομίζοντες οἱ δ᾽ ἑτέρους· ὧν ἐστι καὶ Πολύβιος συνοίκους φήσας τοῖς Τουρδητανοῖς πρὸς ἄρκτον τοὺς Τουρδούλους· νυνὶ δ᾽ ἐν αὐτοῖς οὐδεὶς φαίνεται διορισμός. σοφώτατοι δ᾽ ἐξετάζονται τῶν Ἰβήρων οὗτοι καὶ γραμματικῆι χρῶνται καὶ τῆς παλαιᾶς μνήμης ἔχουσι συγγράμματα καὶ ποιήματα καὶ νόμους ἐμμέτρους ἑξακισχιλίων ἐπῶν͵ ὥς φασι·»

Στράβων Γεωγραφικά, βιβλίο Γ, 1.6 Συνέχεια ανάγνωσης

Ναπολέων ο Μέγας

Ετικέτες

, , ,

Belevedere version

Γράφει ο Χείλων

Ο θάνατος δεν είναι τίποτα. Το να ζεις όμως νικημένος και άδοξα είναι σαν να πεθαίνεις κάθε μέρα.

Ναπολέων Βοναπάρτης Συνέχεια ανάγνωσης

Μιθριδάτης ΣΤ’ ο Ευπάτωρ & Διόνυσος………..το τέλος

Ετικέτες

, ,

Ο θάνατος του Μιθριδάτη και των θυγατέρων του

Ο θάνατος του Μιθριδάτη και των θυγατέρων του

γράφει ο Περικλής Δημ. Λιβάς

Ὁ  ποιητής  Φερνάζης  τό  σπουδαῖον  µέρος τοῦ  ἐπικοῦ ποιήματός  του  κάμνει. Τό  πῶς  τήν  βασιλεία  τῶν  Περσῶν παρέλαβε  ὁ  Δαρεῖος  Ὑστάσπου.  (Ἀπό  αὐτόν κατάγεται  ὁ  ἔνδοξός  µας  βασιλεύς, ὁ  Μιθριδάτης,  Διόνυσος  κ’  Εὐπάτωρ).  Ἀλλ’  ἐδῶ χρειάζεται  φιλοσοφία·  πρέπει  ν’  ἀναλύσει τά  αἰσθήματα  πού  θά  εἶχεν  ὁ  Δαρεῖος: ἴσως  ὑπεροψίαν  καί  µέθην·  ὄχι  ὅµως  –  µᾶλλον σάν  κατανόησι  τῆς  µαταιότητος  τῶν  µεγαλείων.Βαθέως  σκέπτεται  τό  πρᾶγμα  ὁ  ποιητής.

Ἀλλά  τόν  διακόπτει  ὁ  ὑπηρέτης  του  πού  µπαίνειτρέχοντας,  καί  τήν  βαρυσήμαντην  εἴδησι  ἀγγέλλει. Ἄρχισε  ὁ  πόλεµος  µέ  τούς  Ρωµαίους. Τό  πλεῖστον  τοῦ  στρατοῦ  µας  πέρασε  τά  σύνορα.

Ὁ  ποιητής  µένει  ἐνεός.  Τί  συµφορά Ποῦ  τώρα  ὁ  ἔνδοξός  µας  βασιλεύς, ὁ  Μιθριδάτης,  Διόνυσος  κ’  Εὐπάτωρ, µ’  ἑλληνικά  ποιήµατα  ν’  ἀσχοληθεῖ.

Μέσα  σέ  πόλεµο  –  φαντάσου,  ἑλληνικά  ποιήματα. Ἀδηµονεῖ  ὁ  Φερνάζης.  Ἀτυχία Ἐκεῖ  πού  τό  εἶχε  θετικό  µέ  τόν  «Δαρεῖο» ν’  ἀναδειχθεῖ,  καί  τούς  ἐπικριτάς  του, τούς  φθονερούς,  τελειωτικά  ν’  ἀποστομώσει. Τί  ἀναβολή,  τί  ἀναβολή  στά  σχέδιά  του.

Καί  νά  ’ταν  µόνο  ἀναβολή,  πάλι  καλά. Ἀλλά  νά  δοῦμε  ἄν  ἔχουµε  κι  ἀσφάλειαστήν  Ἀµισό.  Δέν  εἶναι  πολιτεία  ἐκτάκτως  ὀχυρή. Εἶναι  φρικτότατοι  ἐχθροί  οἱ  Ρωµαῖοι. Μποροῦµε  νά  τά  βγάλουµε  µ’  αὐτούς,οἱ  Καππαδόκες;  Γένεται  ποτέ; Εἶναι  νά  µετρηθοῦµε  τώρα  µέ  τές  λεγεῶνες; Θεοί  µεγάλοι,  τῆς  Ἀσίας  προστάται,  βοηθῆστε  μας.  –

Ὅμως  µές  σ’  ὅλη  του  τήν  ταραχή  καί  τό  κακό,ἐπίµονα  κ’  ἡ  ποιητική  ἰδέα  πάει  κ’ ἔρχεται  τό  πιθανότερο  εἶναι,  βέβαια,  ὑπεροψίαν  καί  µέθην· ὑπεροψίαν  καί  µέθην  θά  εἶχεν  ὁ  Δαρεῖος.

Κ. Π. Καβάφης «Δαρείος» 1920 από την συλλογή Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984 Συνέχεια ανάγνωσης

Β’ & Γ’ Μιθριδατικός πόλεμος [83 – 81 π.Χ & 75 – 63 π.Χ]

Ετικέτες

, , ,

Μαρμάρινη προτομή απεικονίζουσα τον βασιλέα του Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ´ ως Ηρακλή, από την περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (1ος αι.)_μουσείο Λούβρου

Μαρμάρινη προτομή απεικονίζουσα τον βασιλέα του Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ´ ως Ηρακλή, από την περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (1ος αι.)_μουσείο Λούβρου

γράφει ο Περικλής Δημ. Λιβάς

Β’ Μιθριδατικός Πόλεμος

Αίτια του πολέμου

Ο δεύτερος Μιθριδατικός πόλεμος ξεκίνησε με τον ακόλουθο τρόπο. Ο Μουρήνας, ο οποίος είχε αφεθεί από τον Σύλλα με δύο λεγεώνες του Φιμβρία να διευθετήσει τις υποθέσεις της υπόλοιπης Ασίας, αναζήτησε ασήμαντες αφορμές για πόλεμο, φιλοδοξώντας να θριαμβεύσει. Ο Μιθριδάτης, μετά την επιστροφή του στον Πόντο, πολέμησε με τους Κόλχους και τις φυλές πέριξ του Κιμμερίου Βοσπόρου [1], οι οποίες είχαν στασιάσει εναντίον του. Οι Κόλχοι του ζήτησαν να τους δώσει το γιό του, ως κυβερνήτη τους και όταν αυτό έγινε, ανταποκρίθηκαν με πίστη και υποταγή. Ο βασιλέας υποψιάστηκε ότι η απαίτησή τους αυτή, προκλήθηκε από τον ίδιο τον γιό του, ο οποίος είχε βλέψεις για τον θρόνο. Ακολούθως τον κάλεσε και αφού του έδεσε τα πόδια με χρυσά δεσμά τον σκότωσε, παρά τις υπηρεσίες που του είχε προσφέρει τόσο στην Ασία όσο και στις μάχες με την Φιμβρία. Συνέχεια ανάγνωσης

Α’ Μιθριδατικός πόλεμος [89 – 85 π.Χ]

Ετικέτες

, , ,

Μιθριδάτης

γράφει ο Περικλής Δημ. Λιβάς

Εν ολίγοις, δεν άφησε τίποτε ανθρωπίνως δυνατόν, που να μην προσπαθήσει ή κατορθώσει, εξαπολύοντας την μεγαλύτερη, ως τότε, προέλαση που εκτεινόταν από την Ανατολή μέχρι την Δύση, διοχλώντας, τρόπον τινά, ολόκληρο τον κόσμο, ο οποίος στράφηκε εναντίον του, διαμορφώνοντας απροσδόκητες συμμαχίες υπό την περιρρέουσα ασφυκτική απειλή των πειρατών ή εξοργίζοντας τα όμορα κράτη με ατέρμονες εχθροπραξίες

Αππιανός
Συνέχεια ανάγνωσης

Μιθριδάτης ΣΤ’ ο Ευπάτωρ & Διόνυσος….η αρχή

Ετικέτες

, , , , , , , , , , , ,

Mithridatium, πίνακας του Rubik Kocharian

Mithridatium, πίνακας του Rubik Kocharian

Σημείωση διαχείρισης: Τα άρθρα που θα ακολουθήσουν αφορούν στον ένδοξο βασιλέα του Πόντου Μιθριδάτη ΣΤ’ τον Ευπάτορα. Ο συγγραφέας κατέβαλλε ιδιαίτερη προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει πλήρης και εμπεριστατωμένη καταγραφή των γεγονότων που αναφέρονται στην περίοδο του βίου του, καθώς και των πολέμων που διεξήγαγε, όπως αρμόζει στο κλέος του Ποντιακού Ελληνισμού.

γράφει ο Περικλής Δημ. Λιβάς

«Δεν υπάρχει πιο ονομαστός πόλεμος από αυτόν του Μιθριδάτη» J. Racine, 1673

 Εισαγωγή

Όταν έπεσε η νύχτα στην πολιορκημένη πόλη κάθε άλλο παρά ηρεμία επικρατούσε. Ο Έκτωρ είχε πείσει τον Δόλωνα, μοναχογιό του κήρυκα Ευμήδη, να παρεισφρήσει στο στρατόπεδο των Αχαιών για να μάθει τι σχεδίαζαν, με αντάλλαγμα το άρμα και τ’ αθάνατα άλογα του Αχχιλέα όταν θα τελείωνε ο πολυετής, εξαντλητικός πόλεμος. Το παράστημά του δεν παρέπεμπε σε στόφα πολεμιστή, αλλά ήταν ταχύτατος στο τρέξιμο……..ποδώκης. Τυλίχτηκε σε κάπα από τομάρι λύκου και χάθηκε στο σκοτάδι. Οι πολιορκητές, ανήσυχοι κι αυτοί καθώς μάταια τόσα χρόνια προπαθούσαν να περάσουν τα τείχη, είχαν καταστρώσει ένα κατασκοπευτικό σχέδιο για να μάθουν συνθήματα και μυστικά των Τρώων. Για τον λόγο αυτό, Οδυσσέας και ∆ιομήδης είχαν εγκαταλείψει το στρατόπεδό τους και κατευθύνονταν προς την πόλη όταν τυχαία συναντήθηκαν με τον ∆όλωνα τον οποίο αιχμαλώτισαν και βασάνισαν μέχρι να του αποσπάσουν πληροφορίες. Εκ των υστέρων τον σκότωσαν και συνέχισαν μέχρι το στρατόπεδο του Ρήσου, βασιλέα των Θρακών και γιού του Ηιονέα, συμμάχου της Τρωάδος.

Συνέχεια ανάγνωσης